Picture of ד"ר נועם רודיך

ד"ר נועם רודיך

נועם רודיך, מקימת פעמוני רוח, המרכז לטיפול הדדי באנשים ובבעלי חיים, מטפלת הנעזרת בבעלי חיים, דר' למדעי הרפואה

ארנבת-הצלת-בעלי-חיים-בית-מחסה

מדריך לטיפול בארנבונים בשבי בהשראת חיי הארנבונים בטבע

מדריך מלא לטיפול בארנבונים: יצירת תנאי רווחה פיסיים ונפשיים בשבי

** מדריך זה נכתב במסגרת שיתוף פעולה של התוכנית לטיפול רגשי בנוכחות בעלי חיים, מכללת אורנים ועמותת פעמוני רוח, מרכז טיפולי להולכים על 2 ועל 4. המלצות המדריך מבוססות מחקרים ותצפיות שעתידים ועתידות להתעדכן ובהתאם מדריך זה.

כותבת: ד”ר נועם רודיך

עריכה ויעוץ כללי: גל חכים

יעוץ בנושא העשרות: גיא אפללו

הקדמה

בעולם בו אנו חיים, אנו רגילים לפגוש בעלי חיים מבוייתים בתנאי שבי. במצב הנתון אנו נושאים באחריות כלפי בעלי החיים המבויתים, היות ותהליך הביות הוא אל חזור ואנו יצרנו תלות של בעלי החיים בנו. מדריך זה אינו מבקש לקדם פתיחת פינות חי נוספות, נהפוך הוא. המדריך נועד לקדם תנאי רווחה מקסימליים עבור ארנבונים הגדלים בבתים, בפינות חי ובחוות הצלה.

תנאי שבי מאפשרים מילוי חלקי בלבד של צרכי בעלי החיים. השבי עצמו רחוק מהתנאים הטבעיים, ומרחיק את בעלי החיים מסביבתם הטבעית אליה הם מותאמים. חיות בשבי אינן יכולות לבטא מגוון העדפות, צרכים, רגשות והתנהגויות. כתוצאה מכך, האדם מכיר בעלי-חיים אלו באופן מצומצם ביותר ויתרה מכך מועברים מסרים לקויים לפיהם מקומה הטבעי של החיה הוא מבעד לסורג, והיחסים בין האדם לחיה הם יחסי שולט-נשלט.

אנו מאמינים כי על ידי שיפור מהותי בתנאי המחייה של בעלי-החיים אנו יוצרים לבעלי-החיים אפשרויות בחירה רבות יותר. הם יכולים לבחור האם הם מעוניינים בפעילות/מנוחה, במסתור/חשיפה, במפגש חברתי/זמן לבד, בקרבה ומגע/מרחק בטוח. רק במצב זה אנו יכולים להעביר מסרים חינוכיים/טיפוליים ראויים לפיהם קשר אדם-חיה הוא תוצאה של יוזמה של שני הצדדים וכי החיה היא לא כאן לרשותנו.

מדריך זה נולד בכדי (1) לצמצם את הפער בין התנאים הטבעיים לבין התנאים בשבי ו (2) להרחיב את מנעד אפשרויות הבחירה של בעל-חיים ספציפי. המדריך כולו מתוקף מחקרית ומבוסס על ניסיון ותצפיות של מקלטי הצלה ושיקום של בעלי חיים.

נקודת המבט של מדריך זה מתבססת על היכרות עם בעלי חיים הן כמין והן כאינדיבידואל. אנו שואפים להכיר את צרכיהם ותנאיהם של בעלי החיים שנמצאים באחריותנו על פי מינם ואופיים האישי. רק בדרך זו ניתן לקדם רווחה פיסית, נפשית וחברתית.

לסיום, אנו מייחלים לעולם שבו בעלי חיים בריאים, סקרנים, פנויים למשחקיות, ומבטאים שפע גדול ככל האפשר של התנהגויות טבעיות. בעולם זה, אנו בני-האדם נוכל ליצור מערכות יחסים בריאות בין אדם לחיה ובין אדם לאדם.

להורדת המדריך לחצ/י כאן