הטראומה האנושית, הטראומה החייתית, והמפגש שביניהן. קורס למטפלים בשיתןף מכון ״אדם וחיה״