כלב וילדה

קשר ותקשורת בין האדם לבעל החיים

הקשר ההדדי עם בעלי חיים הוא קשר שנובע מצורך בטובתו של האחר. באופיו. בצרכיו. ברווחתו. זהו גם הקשר שמאפשר לנו, כולנו יחד, לנסות לשמור זה על זה, לטובת כל שותפינו לכדור הארץ.

Read More »
Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner